Gromadzenie energii elektrycznej

Przedstawia się, iż aktualne metody umożliwiają akumulowanie energii elektrycznej na światową wielkość na terenie sieci elektroenergetycznej. Energia elektryczna może być przechowywana, kiedy wytwórczość dominuje nad zużyciem, oraz stosowana jest, kiedy zużycie przeważa nad produkcją. Dzięki temu przerób energii z elektrowni faktycznie nie musi bywać przystosowana do chwilowego wykorzystania. Obecnie bywa, że wzięcie na prąd przeobraża się w ciągu 24 godzin, akumulowanie prądu udostępnia banalniejsze a także owocniejsze wykorzystanie elektrowni węglowych a także jądrowych, przez określenie ich wyrobie na ciągłym stopniu, bez potrzeby przypasowywania jej do niestałego zamówienia. Bywa to ciekawe rozwiązanie głównie na niesamowicie ogromną rozpiętość. Ekstra, umożliwia także lawinowe zużytkowanie wznowionych kopalni energii, takich jak energia wiatru czy słońca, których dostępność ulega krewkim wahnięciom podczas kilku chwil.

Bez rezerwuarów światła, nadmienione źródła muszą być wspierane przez tradycyjne elektrownie, które zadowalają zapotrzebowanie, gdy przywracalne źródła produkują mniej energii. Teraz do przechowywania prądu wykorzystuje się elektrownie szczytowo-pompowe, jakie mniewa się za najefektywniejsze.