Gromadzenie energii elektrycznej

Przedstawia się, iż aktualne metody umożliwiają akumulowanie energii elektrycznej na światową wielkość na terenie sieci elektroenergetycznej. Energia elektryczna może być przechowywana, kiedy wytwórczość dominuje nad zużyciem, oraz stosowana jest, kiedy zużycie przeważa nad produkcją.

Read More →